Вијести - преглед чланка

Семинар за клупске комесаре за безбједност

од АС ФС РС

Обавјештавамо Вас, да ће се семинар за клупске Комесаре безбједности горе наведених клубова одржати у Бијељини и Бања Луци, по слиједећем,

  • 13.02.2021. године (субота) у хотелу „Пирг“ Етно село Станишићи – Бијељина  са почетком у 11,00 часова.
  • 02.2021. године (субота), Универзитет Апеирон, Бања Лука са почетком у 11,00 часова.

Пријаве учесника семинара врше се наведеног дана на лицу мјеста у периоду од 10,45 до 11,00 часова.

Комесари безбједности клубова, обавезни су присустовати семинару, с обзиром, да исти има карактер обавезујућег лиценцирања клупских Комесара безбједности за 2021. годину.

Лица која буду приступила семинару, обавезна су са собом понијети слиједеће,

  • Испуњен Захтјев за издавање ЛИЦЕНЦЕ за обављање дужности на утакмицама у организацији ФСРС за 2021. годину, (достављамо у прилогу позива),
  • једну слику (за нове особе које се уносе у COMET систем)
  • Приложити доказ (уплатницу) о извршеној уплати котизације за учешће на семинару у износу од 40,00 КМ 

Клупски комесари безбједности обавезни су да приступе семинару лично, те није дозвољено одсуство са семинара обзиром да је исто обавезујућег карактера, па клубови који не буду извршили лиценцирање клупских комесара безбједности, сносиће дисциплинске посљедице.

Уплата котизације за учешће на семинару извршити искључиво жиралним путем на жиро рачун ФС РС број 567 – 353 – 19001336 – 80 код Сбербанке – Бања Лука, те је обавеза учесника, да доказ о жиралној уплати приложи приликом вршења пријаве семинару односно лиценцирања.

Подручни фудбалски савези који руководе Регионалним лигама ФС РС, дужни су обавијестити клубове учеснике Регионалних лига ФС РС о терминима семинара.

Иди назад