Вијести - преглед чланка

Препоруке за тренинге и спортско – рекреативне активности у спортским објектима током епидемије COVID-19

од АС ФС РС

Ове се препоруке односе на провођење мјера приликом спортско-рекреативних активности за све спортске објекте, који су отворени током епидемије коронавируса (COVID -19), ради заштите корисника услуга и запослених у спортским објетима.

Приликом одржавајња тренинга и спортско-рекреативних активности потребно је придржавати се сљедећих препорука:

 • Просторије спортског објекта, са свом пратећом опремом, прије почетка рада/отварања треба темељно очистити и дезинфиковати.
 • Прије почетка рада/отварања просторија упознати све запослене о свим мјерама које морају да се проводе.
 • Прије или непосредно након уласка, на видљивом мјесту, неопходно је поставити информацију о хигијенским мјерама или поставити информацију са смјерницама о правилном понашању и мјерама заштите
 • Осигурати надзор над здравственим стањем запослених. Запослени треба свакодневно прије доласка на посао да мјере температуру. У случају повишене температуре или појаве других симптома заразне болести (као кашаљљ, бол у грлу, отежано дисајње, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћајње...), било с повишеном температуром било без ње, није дозвољено  да долазе на посао. Савјетује се да се телефоном контактира доктор породичне медицине како би се предузеле адекватне мјере.
 • Препоручује се да се температура мјери приликом уласка у спортски објекат бесконтактним топломјером, особе које имају  повишену температуру  враћају се кући.
 • За кориснике спортских објеката (особе које долазе на тренинг) такође није дозвољен долазак у случају да имају било какве симптоме заразне болести (повишена температура, кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, кијавица, малаксалост, пролив или повраћање...).
 • Ограничити број особа које истовремено бораве на тренингу тако да на 10 m2 може да буде једна особа.
 • Просторно-организационе услове у објеку, организацију тренинга, те спортско-рекреативне активности у спортским објектима, као и то да ли су осигурани сви хигијенски и безбједносни услови, прописани важећим препорукама намијењених током трајања противепидемиских мјера, контролишу надлежне и одговорне правне особе која управљају појединим спортским објектом.
 • Дезинфекциона средства (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70 % или друга средства прикладна за коришћење на кожи према упутству произвођача) неопходно  је поставити у спортским објектима у свим улазним просторијама, на пулту за обављање плаћања услуга, излазу из тоалета, радном простору запослених, те у простору за провођење спортских и спортско – рекреативних активности. У спортским дворанама, у просторима гдје се реализују спортске и спортско – рекреативне активности препоручује се обезбједити најмање три мјеста за дезинфекцију руку, а на отвореним спортским теренима најмање шест мјеста за дезинфекцију руку.
 • Обавезна је дезинфекција руку на улазу за све особе које улазе у објекат, такође на улазу/излазу у тоалет.
 • Препоручује се да се ставе видљиве ознаке за обавезу дезинфекције руку, држања физичке дистанце и ношења маски.
 • Физичку удаљеност на рецепцији треба организовати тако да се осигура довољна дистанца између особља на рецепцији и корисника, те између запослених или ако је могуће поставити преграде (од плексигласа или сличног материјала који осигурава потребну дистанцу). Организује се рад при чему се ограничава максималан број особа у простору рецепције, у складу са мјерама физичке удаљености од 2 метра.
 • Евиденција о присутним особама мора да се води за сваки тренинг и организовану спортско-рекреативну активност (подаци о тренеру, инструктору, вођи, спортисти, кориснику, асистенту и евентуално осталим укљученим особама потребним за одвијање активности,  те о локацији провођења активности) ради накнадног лакшег епидемиолошког праћења контаката у случају појаве заразе вирусом COVID-19. Евиденција се мора водити и за појединачне тренинге с тренером, за све врсте спортова. Евиденција мора да садржи име и презиме, телефонски број, те вријеме доласка и одласка на тренинг.
 • Све унутрашње просторије потребно је учестало прозрачивати. Коришћење клима уређаја и гријање у затвореним просторијама се не препоручује.
 • Препоруке за чишћење и дезинфекцију односе се на све просторе објекта (улазни простор, рецепција, санитарни чворови...). Радне површине које се често додирују, потребно је учестало чистити и дезинфиковати, а све према упутству Института за јавно здравство Републике Српске. (Упутство за провођење чишћења и дезинфекције површина и простора у објектима)
 • Затворене просторије спортских објеката потребно је за вријеме обавезне паузе од сат времена, у средини радног времена, те на крају радног времена темељно дезинфиковати у складу са упутствима Института за јавно здравство Републике Српске и што је могуће чешће провјетравати.
 • Препоручује се доћи у опреми за тренинг, осим патика које се обувају на за то предвиђеном мјесту, а обућа ставља у кесу. Не користити свлачионице и тушеве.
 • Током тренинга/спортско-рекреативних активности препоручује се држати одстојање од 2 m, као неопходне удаљености за физичку дистанцу, а у контактним и другим спортовима гдје није могуће одржавати физичку дистанцу између тренера/инструктора/вође и спортисте/корисника услуга, препоручује се да тренинг/активност одраде увијек исте особе.
 • Лопте, други реквизи и остала опрема за тренинге/спортско-рекреативне активности се дезинфикују између тренинга.
 • Спортисти/корисници су обавезни да носе маску кад год је то могуће, а да им не отежава дисање приликом вјежбања.
 • Сваком спортисти/кориснику се препоручује да има личну, означену флашу са течношћу, као и остале потребне реквизите који морају бити означени именом корисника. Амбалажа од пића и остали отпад настао током тренинга/припремних утакмица одлаже се у зато предвиђену канту за отпад са двоструком врећицом и одговарајућим поклопцем.
 • За одлагање отпада препоручује се постављајње канте за отпатке са одговарајућим поклопцем у свим затвореним и отвореним дијеловима објекта.
 • Након тренинга/спортско-рекреативних активности корисници/спортисти се не задржавају у просторијама дуже него што је потребно.
 • Ако је могуће, организовати рад у двије смјене, на начин да између прве и друге смјене буде минимум сат времена размака, који ће се користити за чишћење и дезинфекцију површина током редовног чишћејња.
 • Долазак других особа (нпр. мајстора, курира,достављача) треба организовати на начин да се прије доласка те особе телефонски најаве. Тада се провјерава има ли особа симптоме COVID-19 (повишене тјелесна температура, кашаљ, отежано дисање/кратак дах, грлобоља, поремећај чула мириса и окуса) и да ли је имала контакт с обољелим особама.

Конзумирање хране и пића, у за то предвиђеним дијеловима објеката, проводи се према препорукама за рад угоститељљских објеката, доступним на сајту Института за јавно здравство Републике Српске

(Упутство за постепено ублажавање мјера - Угоститељски објекти)

Напомена: Препоруке су подложне измјенама у зависности од промјене епидемиолошке ситуације.

Иди назад