Поновљени семинар за медицинско особље

од АС ФС РС

Семинар за лиценцирање медицинског особља у клубовима за календарску 2019 годину, обавиће се 24.02.2019. године (недјеља) у Етно село Станишићи – Бијељина са почетком у 12,00 часова.

Стручна предавања – семинар за добијање лиценце љекара односно физиотерапеута за календарску 2019 годину, обавиће се 09.02.2019. године (субота) у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица са почетком у 12,00 часова.

Пријаве учесника семинара врше се наведеног дана на лицу мјеста у периоду од 11,15 до 12,00 часова.   Медицинско особље из клубова која приступају лиценцирању, обавезни су понијети са собом и приложити следећу документацију:

- Доктор (приложити фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету или потврда о запослењу у медицинској установи, фотокопија личне карте, фотографија величине као за личну карту, доказ о жиралној уплати од 30,00 КМ) - Физиотерапеут (фотокопија дипломе о завршеној средњој или вишој медицинској  школи или потврда о запослењу у медицинској установи, фотокопија личне карте, фотографија величине као за личну карту, доказ о жиралној уплати од 30,00 КМ)

 

Напомена: Уколико су доктор и физиотерапеут клуба раније већ били лиценцирани обавезни су са собом доставити овјерену потврду клуба да су раније обављали дужност у клубу и били лиценцирани, те нису обавезни достављати напријед наведену документацију, изузимајући фотокопију личне карте, слику и доказ о уплати.  

Котизација за семинар износи 30,00 КМ  по једној особи и иста се уплаћује искључиво жиралним путем на жиро рачун ФС РС 567 – 353 – 19001336 – 80.

Позвани клубови обавезни су извршити лиценцирања свих напријед наведених лица за предстојећу календарску годину ради поштивања обавеза из Пропозиција такмичења.

Иди назад