Вијести - преглед чланка

Дневни ред Скупштине Фудбалског савеза Републике Српске

од АС ФС РС

На основу члана 25. став 1. и члана 35. став 1. алинеја 26. Статута Фудбалског савеза Републике Српске, сазивам

РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Скупштина ће се одржати дана 12. јуна 2020. године у Бањој Луци, у Хотелу ''Босна'', са почетком у 12.00 часова.

За редовну Скупштину предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Избор радних тијела Скупштине ФСРС:

а) радно предсједништво

б) верификациона комисија

в) записничар

г) 2 овјеривача записника

  1. Усвајање дневног реда
  2. Информација верификационе комисије о присуству делегата сједници редовне Скупштине ФСРС
  3. Именовање чланова Извршног одбора из ПФС Бања Лука, ПФС Градишка и ПФС Требиње за преостало вријеме трајања мандата у периоду 2016 - 2020. године
  4. Разматрање и усвајање Извјештаја:

а) Годишњег обрачуна прихода и расхода – Буџета Фудбалског савеза Републике Српске за 2019. годину

б) Ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијског пословања ФСРС за 2019. годину

в) Извјештаја о раду Фудбалског савеза Републике Српске за 2019. годину

  1. Разматрање и усвајање Планова:

а) Буџета Фудбалског савеза Републике Српске за 2020. годину

б) Програма рада Фудбалског савеза Републике Српске за 2020. године

  1. Разматрање извјештаја Правних тијела ФСРС:

а) Дисциплинске комисије

б) Апелационе комисије

  1. Замјена чланова:

а) Првостепене комисије за лиценцирање клубова учесника Прве лиге ФСРС

б) Другостепене комисије за лиценцирање клубова учесника Прве лиге ФСРС

  1. Усвајање структуре такмичења на нивоу ФСРС
  2. Текућа питања

НАПОМЕНА: Молимо присутне делегате да се строго придржавају упутстава о социјалној дистанци и препорука о понашању у затвореном простору у вези са вирусом корона, а на улазу у хотел, свима ће бити доступне заштитне маске и дезинфекциона средства.

ПРЕДСЈЕДНИК

Вицо Зељковић

Иди назад