Сектор за судије и судијска питања

Недељко Шолак

Стручни сарадник

E-mail

Сектор за судије и судијска питања

Сектор за судије и судијска питања врши следеће послове и задатке:

 • доноси план и програм рада на годишњем нивоу,
 • предузима мјере за осигурање кадрова за судије и инструкторе суђења,
 • доноси програм стручног усавршавања судија и инструктора на годишњем нивоу,
 • организује семинаре и стручно усавршавање судија и инструктора на семинарима Прве, Других И Регионалних лига ФС РС и путем Комисије за судије и судијска питања одређује предаваче на семинарима
 • припрема приједлоге свих прописа у вези са судијама и суђењем, које усваја ИО ФС РС,
 • предлаже путем Комисије за судије ИО ФС РС квотну заступљеност судија и контролора за Прву, Друге и Регионалних лига ФС РС,
 • предлаже путем Комисије за судије ФС РС ИО ФС РС листу судија Премијер лиге Б и Х, као и листу судија Прве, Других и Регионалних лига ФС РС, на основу приједлога комисија за судије Подручја и Подручних фудбалских савеза ,
 • предлаже путем Комисије за судије ФС РС ИО ФС РС критерије и број судија који долазе на листу суђења и који падају са листе суђења, Прве, Других и Регионалних лига ФС РС,
 • верификује листу инструктора суђења за полагање практичног дијела испита судија, за звање савезни и републички судија , коју именује Комисија за судије ФС РС ,
 • предлаже путем Комисије за судијеФС РС ИО ФС РС листу контролора суђења за Премијер лигу ,
 • предлеже путем Комисије за судије ФС РС ИО ФС РС листу контролора суђења Прве, Других и Регионалних лига ФС РС,
 • припрема предмете за рјешавање у другом степену жалбе на одлуке и рјешења стручних судијских органа,
 • даје тумачења Правила фудбалске игре,
 • обавља и друге послове и задатке, на основу одлука и закључака ИО ФС РС,
 • подноси извјештај о раду на крају полусезоне и на крају такмичарске сезоне ИО ФС РС,
 • врши анализу обављених дужности судија, контролора суђења и делегата у дијелу који се односи на суђење на утакмицама ФС РС и предлаже мјере у циљу подизања квалитета обављања тих дужности,
 • прати суђење судија на Првој, Другим и Регионалним лигама ФС РС,
 • даје мишљење о успјешности суђења и обављању дужности контролора и делегата, које се односи на суђење, путем стручних судијских органа
 • обавјештава судије када добију слабу оцјену за суђење, или је иста на сједници преиначена, као и контролора суђења и делегата на утакмици, којима су оцјене промјењене или поништене,
 • даје стручно мишљење о битној повреди Правила фудбалске игре,
 • бави се другим питањима у вези промјене Правила фудбалске игре и обављањем стручних послова који се ставе у њену надлежност.
 • врши припрему и организацију стручних семинара након обављених консултација са Предсједником Комисије и Руководиоцем управqања Секторима
 • врши административне послове за потребе Савеза, а који се односе на судије и судијска питања
 • обавља и друге послове и радне задатке према налогу Генералног секретара и ИО ФС РС, у оквири у складу са датим описом послова