Одјел за судије и судијска питања

Стручни сарадник у Одјелу за судије и судијска питања, као и сам Одјел врше следеће послове и задатке:

 • сачињавају план и програм рада на годишњем нивоу,
 • предузима активности и мјере за осигурање кадрова за судије и инструкторе суђења,
 • сачињавају програм стручног усавршавања судија и инструктора на годишњем нивоу,
 • организује семинаре и стручно усавршавање судија и инструктора на семинарима Прве, Других и Регионалних лига ФС РС и путем Комисије за судије и судијска питаwа одређује предаваче на семинарима
 • припрема приједлоге свих прописа у вези са судијама и суђењем, које усваја ИО ФС РС,
 • припремају приједлог путем Комисије за судије ИО ФС РС квотну заступљеност судија и контролора за Прву, Друге и Регионалних лига ФС РС,
 • припремају приједлог путем Комисије за судије ФС РС ИО ФС РС листу судија и контролора Премијер лиге Б и Х, као и листу судија и контролора Прве, Других и Регионалних лига ФС РС, на основу приједлога комисија за судије Подручја и Подручних фудбалских савеза ,
 • припрема приједлог путем Комисије за судије ФС РС ИО ФС РС критерије и број судија који долазе на листу суђења и који падају са листе суђења, Прве, Других и Регионалних лига ФС РС,
 • припрема приједлоге верификације и верификује листу инструктора суђења за полагање практичног дијела испита судија, за звање савезни и републички судија , коју именује Комисија за судије ФС РС ,
 • предлаже путем Комисије за судије ФС РС  ИО ФС РС листу контролора суђења за Премијер лигу ,
 • предлеже путем Комисије за судије ФС РС ИО ФС РС листу контролора суђења Прве, Других и Регионалних  лига ФС РС,
 • припрема предмете за рјешавање у другом степену жалбе на одлуке и рјешења стручних судијских органа,
 • припрема путем органа тумачења Правила фудбалске игре ,
 • обавља и друге послове и задатке, на основу одлука и закључака ИО ФС РС,
 • припрема техничку обраду извјештаја о раду на крају полусезоне и на крају такмичарске сезоне ИО ФС РС,
 • врши путем стручног особља анализу обављених дужности судија, контролора суђења и делегата у дијелу који се односи на суђење на утакмицама ФС РС и предлаже мјере у циљу подизања квалитета обављања тих дужности,
 • припрема путем органа праћеwе суђење судија на Првој, Другим и Регионалним лигама ФС РС,
 • доставља мишљење о успјешности суђења и обављању дужности контролора и делегата, које се односи на суђење, путем стручних судијских органа
 • обавјештава судије када добију слабу оцјену за суђење, или је иста на сједници преиначена, као и контролора суђења и делегата на утакмици, којима су оцјене промјењене или поништене,
 • доставља стручно мишљење о битној повреди Правила фудбалске игре путем надлежне Комисије,
 • бави се другим питањима у вези промјене Правила фудбалске игре и обављањем стручних послова који се ставе у њену надлежност.
 • Врши припрему и организацију стручних семинара након обављених консултација са Предсједником Комисије
 • Врши административне послове за потребе Савеза, а који се односе на судије и судијска питања
 • Обавља и друге послове и радне задатке према налогу Генералног секретара и ИО ФС РС, у оквири у складу са датим описом послова

Стручни сарадник у Одјелу за судије и судијска  мора посједовати најмање Вишу стручну спрему – друштвеног смјера и минимално три (3) године радног искуства у друштвеној или спортској организацији, треба познавати један од службених језика ФИФА и УЕФА, као и рад на рачунару.