Одјел за правна тијела и правне послове Савеза

Сви послови у домену и који се односе на послове Правних тијела Савеза изузимајући обавезе по пословима Комисија за лиценцирање првостепене и другостепене, као и остваривање комуникације и послова ПФС и ОФС односно послова према потребама одговарајућих Комисија.Уједно врши све правне послове за потребе Савеза по било којем Законском основу и законској обавези према запосленима, као и трећим лицима.

  • Секретар Дисциплинске комисије ФС РС
  • Секретар Апелационе комисије ФС РС
  • Секретар Тужиоца и замјеника тужиоца
  • Секретар Комисије за прописе ФС РС
  • Секретар Комисије за статус играча ФС РС
  • Секретара Омладинских Репрезентативних селекција ФС РС

Стручни сарадник у Одјелу за правна тијела и правне послове Савеза мора посједовати Високу стручну спрему и звање дипломирани правник, као и минимално три (3) године радног искуства у друштвеној или спортској организацији, треба познавати један од службених језика ФИФА и УЕФА, као и рад на рачунару.