Дејан Лукендић, генерални секретар ФС РС

Изабран на XXIII Сједници ИО ФС РС 28.04.2023.