ПФС Сарајевско-романијске регије

Јована Рашковића 16
Предсједник: Милорад О. Лале
Ген. секретар: Љиљана Суџука
Тел/факс: 057/342-822, E-mail: pfsisarajevo@gmail.com

ПФС Требиње

89101 Требиње,
Стадион "Брегови" бб
Предсједник: Жарко Лакета
Ген. секретар: Радослав Вукасовић
Тел/факс: 059/225-032