Генерални секретар

Горан Ћејић, генерални секретар ФС РС

Горан Ћејић је рођен  20. августа 1975. године у Бањалуци.

Завршио је основну и средњу школу у Бањалуци, гдје је и дипломирао на Правном факултету.

Именован је за вршиоца дужности Генералног секретара ФС РС по Одлуци Извршног одбора на Сједници одржаној 10. новембра 2017. године, а у септембру 2018. године Извршни одбор га је потврдио на мјесту генералног секретара.

У ФС РС ради од 2001. године. Обављао је послове Секретара Прве и Друге лиге, те Секретара репрезентативних селекција. Од 2014. године је Руководилац управљања секторима Административног секретеријата ФС РС.

Учествује у раду сталних Комисија ФС РС и ФС БиХ. Редовни је предавач на семинарима делегата свих степени такмичења, као и семинарима регистрационих и ентитетских савеза.

Фудбалску каријеру је почео у ФК Напријед из Бањалуке, гдје је прошао све узрасне категорије. Актинва играчка каријера му је трајала 12 година, да би потом 15 година обављао дужности фудбалског судије. Судио је од најнижих рангова такмичења до Премијер лиге БиХ. Стекао је звање савезног инструктора за суђење. Тренутно обавља делегатску дужност у Премијер лиги БиХ. Посједује УЕФА "Ц" лиценцу.

Дужности Генералног секретара

Генерални секретар има следећа права и обавезе:

 • руководи администрацијом, Административним секретаријатом, управља свим процесима и активностима Секретаријата
 • одговоран је, да чланови Скупштине, Извршног одбора, Правних тијела Савеза благовремено добију позив и материјале за сједницу,
 • одговоран је за остваривање права и дужности чланова Скупштине, Извршног одбора, и осталих органа и тијела Савеза,
 • помаже предсједнику у организовању сједница Скупштине и Извршног одбора и одговоран је за извршење закључака и одлука Скупштине и извршног одбора
 • одговоран је за уредно, правовремено доношење одлука Скупштине, ИО и Правних тијела и њихово достављање,
 • одговоран је за вођење записника на сједницама Скупштине и Извршног одбора,
 • одговоран је за пријем поште упућене Скупштини и Извршном одбору или члановима Извршног одбора, као и за њено благовремено достављање,
 • одговоран је за припрему нацрта свих аката, одлука и закључака које доносе Скупштина и Извршни одбор
 • одговоран за контролу финансијских токова новца и организацију вршења финасијских токова новца у смислу приспјелих обавеза плаћања Савеза према добављачима, и наплату средстава Савеза од других, а према обавезама послова које врши Сектор за финансије.
 • у договору са предсједником Савеза, одговоран је за правилно презентирање активности Извршног одбора средствима информисања,
 • предузима међународне активности у смислу представљања према другима Савеза
 • присуствује курсевима или семинарима које организује ФС РС или ФС БиХ
 • предлаже покретање иницијативе надлежних органа Савеза за измјену Законских и поџаконских аката РС и БиХ, а која се тичу области спорта
 • предлаже надлежним органима Савеyа измјене правилника ФС РС односно других општих аката Савеза
 • предлаже или одлучује о делегирању чланова административног секретаријата за одређене задатке или посјете
 • независан је у своме раду, али експлицитно одговара Извршном одбору ФС РС, те обавља и друге послове по налогу Скупштине, ИО ФС РС, Предсједника и два подпредсједника

Поред наведеног, Генерални секретар ФС РС обавезан је поступати по прописаним задацима сходно Статуту и Правилницима ФС РС и ФС БиХ који се тичу његовог дјелокруга рада, као и по осталим општим и посебним актима ФС РС.