Понављање семинара за медицинско особље и клупске комесаре за безбједност

- Админ. служба

У складу са Одлуком ИО ФС РС односно према Пропозицијама такмичења Прве,Других и Регионалних лига ФС РС, Фудбалски савез Републике Српске, организоваао је стручна предавања за клупске комесаре безбједности и медицинско особље из клубова Прве,Других и Регионалних лига ФС РС, која су исти били обавезна похађати, у циљу добијања лиценце за обављање дужности у календарској 2018 години.

Цијенећи, да одређен број клубова наведених степена такмичења није извршио лиценцирање поменутих лица, Фудбалски савез Републике Српске, организује поновљено лиценцирање за стручна лица из клубова који нису били у могућности приступити првом семинару.

Стручна предавања – семинар за добијање лиценце клупског комесара безбједности тј. љекара односно физиотерапеута за календарску 2018 годину, обавиће се 25.02.2018. године (недјеља) у хотелу „Пирг“ Етно село Станишићи – Бијељина  са почетком у 12,00 часова.

Пријаве учесника семинара врше се наведеног дана на лицу мјеста у периоду од 11,00 до 12,00 часова.

За клупске Комесаре безбједности важно је да:

Лица која буду приступила семинару, обавезна су са собом понијети једну слику (формат слике за ЛК), приложити доказ (уплатницу) о извршеној уплати котизације за учешће на семинару у износу од 40,00 КМ.

Клупски комесари безбједности обавезни су да приступе семинару лично, те није дозвољено одсуство са семинара обзиром да је исто обавезујућег карактера, па клубови који не буду извршили лиценцирање клупских комесара безбједности, сносиће дисциплинске посљедице.

За медицинско особље поменутих клубова истичемо следеће:

Медицинско особље из клубова која приступају лиценцирању, обавезни су понијети са собом и приложити следећу документацију:

  •  Доктор (приложити фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету или потврда о запослењу у медицинској установи, фотокопија личне карте, фотографија величине као за личну карту, доказ о жиралној уплати од 30,00 КМ)
  • Физиотерапеут (фотокопија дипломе о завршеној средњој или вишој медицинској школи или потврда о запослењу у медицинској установи, фотокопија личне карте, фотографија величине као за личну карту, доказ о жиралној уплати од 30,00 КМ)

Напомена: Уколико су доктор и физиотерапеут клуба раније већ били лиценцирани обавезни су са собом доставити овјерену потврду клуба да су раније обављали дужност у клубу и били лиценцирани, те нису обавезни достављати напријед наведену документацију, изузимајући фотокопију личне карте, слику и доказ о уплати.

 Присуство семинару је обавезујућег карактера, те није дозвољено накнадно лиценцирање без присуства семинару.

 Котизација за семинар износи

  • 40,00 КМ клупски Комесари безбједности
  • 30,00 КМ  медицинско особље

 по једној особи и иста се уплаћује искључиво жиралним путем на жиро рачун ФС РС 567 – 353 – 19001336 – 80.

Позвани клубови обавезни су извршити лиценцирања свих напријед наведених лица за предстојећу календарску годину ради поштивања обавеза из Пропозиција такмичења.

ВД Генералног секретара ФС РС

Горан Ћејић

Иди назад