Одржана 5. сједница ИО ФС РС

- Админ. служба

ИО ФС РС 7.4.2017.

На сједници је било присутно осам од десет чланова одбора.


На сједници је једногласно усвојено слиједеће:

  1. Записник и информација о реализацији закључака са четврте сједнице ИО ФСРС
  2. Информација о међународној активности ФСРС и ФС БиХ
  3. Усвојен је дневни ред- редовне Скупштине ФСРС заказане за 28. април 2017. године у Бањалуци
  4. Усвојен је Извјештај о раду ФСРС за 2016. годину
  5. Формиран је Организациони одбор за обиљежавање прославе 25 година од оснивања ФСРС на чијем је челу предсједник савеза.
  6. Усвојен је Ревизорски извјештај о финансијском пословању ФСРС у 2016. години. Затим Извјештај о приходима и расходима, односно остварењу Буџета за 2016. годину. Са задовољством је констатовано да је ФСРС и прошле године позитивно пословао и да је властитим средствима купио и опремио још једну канцеларију у оквиру ФСРС. Прихваћен је приједлог Буџета ФСРС за 2017. годину у износу од 770.000 км
  7. Разматрана је и усвојена одлука о отпису дугова , клубова и ПФС, ГФС-ОФС, ФСРС у износу од преко 88.000 км у периоду од 2005-2010. године, због застаре и престанка егзистирања
  8. Усвојена је и Одлука о репрограму дуговања настали у периоду (2011-2016.), клубова и чланица ФСРС. За клубове репрограмирани рок је до 31.12.2017. године. За разлику од клубова ПФС, ГФС-ОФС требају своје дугове измирити до краја маја ове године. Укупно је репрограмирано 92.000 км
  9. Усвојена је одлука о промјени намјене и кориштења посебног жиро рачуна ФСРС за помоћ клубовима и савезима оштећеним у поплавама
  10. Усвојена је одлука о отварању два подрачуна жиро рачуна ФСРС за обиљежавање 25. година и намјенски за потребе инвестиционих улагања

Иди назад