Именовани чланови Комисија ИО ФС РС за период 2016-2020. година

- Админ. служба

На основу члана 35. Статута ФС РС, Извршни одбор ФС РС на 3.  редовној сједници одржаној 10.02.2017. године, у Бања Луци, разматрајући приједлоге Подручних фудбалских савеза за чланове Комисија ИО ФС РС, доноси следећу:

 О Д Л У К У

о именовању чланова Комисија ИО ФС РС за мандатни период 2016 – 2020. година.

 1. Овом Одлуком утврђује се састав Комисија ИО ФС РС у четверогодишњем мандату.
 2. За чланове Комисија ИО ФС РС из става 1. ове Одлуке именују се:

Такмичарска комисија ФС РС

 • Ђорђе Старчевић, предсједник (ПФС Градишка)  
 • Радисав Зековић, члан (ПФС И.Сарајево)
 • Миленко Тамбић, члан (ПФС Приједор)

Комисија за финансије и маркетинг ФС РС

 • Милорад Токић, предсједник (ПФС Бијељина)
 • Никола Павловић, члан (ПФС И.Сарајево)
 • Зоран Декет, члан (ПФС Градишка)

Техничка комисија ФС РС

 • Борче Средојевић, предсједник (ПФС Градишка)
 • Жељко Родић, члан (ПФС Приједор)
 • Слободан Остојић, члан (ПФС Добој)

]Комисија за спортску медицину ФС РС

 • Др Милош Јеремић, предсједник (ПФС Добој)
 • Др Никола Шобот, члан (ПФС Бања Лука)
 • Др Драган Ђорђић, члан (ПФС Бијељина)
 • Др Самојко Петрић, члан (ПФС И.Сарајево)
 • Др Зоран Аничић, члан (ПФС Градишка)
 • Др Марија Скочајић, члан (ПФС Требиње)
 • Горан Михаиловић, члан (ПФС Приједор)

Комисија за судије ФС РС

 • Лазо Алексић, предсједник (ПФС Бијељина)
 • Драган Пртвар подпредсједник (ПФС И.Сарајево)
 • Божо Лазић, члан (ПФС Добој)
 • Драган Марић, члан (ПФС Градишка)
 • Владо Лишчински, члан (ПФС Приједор)
 • Радослав Капор, члан (ПФС Требиње)
 • Недељко Ђерман, члан (ПФС Б.Лука)

Комисија за омладински фудбал ФС РС

 • Славиша Краљ, предсједник (ПФС Приједор)
 • Славко Петровић, члан (ПФС Добој)
 • Богдан Крнојелац, члан (ПФС Б.Лука)

Комисија за женски фудбал ФС РС

 • Др Зоран Алексић, предсједник (ПФС Бања Лука)
 • Миломир Драганић, члан (ПФС И.Сарајево)
 • Младен Тодоровић, члан (ПФС Добој)

Комисија за мали фудбал ФС РС

 • Саша Андријашевић, предсједник (ПФС Бијељина)
 • Војислав Ракић, члан (ПФС Добој)
 • Мирослав Бјелица, члан (ПФС И.Сарајево)

Комисија за статус играча ФС РС

 • Рада Павловић, предсједник (ПФС Градишка)
 • Милан Рончевић, члан ( ПФС Требиње)
 • Бојан Топић, члан (ПФС Бања Лука)

Комисија за прописе ФС РС

 • Игор Остојић, предсједник (ПФС Бијељина)
 • Бране Тодоровић, члан (ПФС И.Сарајево)
 • Милан Деспотовић, члан (ПФС Приједор)

Комисија за стадионе и безбједност ФС РС

 • Зоран Пекић, предсједник (ПФС Приједор)
 • Ацо Милошевић, члан (ПФС Бања Лука)
 • Станко Ђокић, члан (ПФС Добој)
 • Раде Бујак, члан (ПФС И.Сарајево)
 • Драгиша Шкорић, члан (ПФС Градишка)
 • Борислав Видовић, члан (ПФС Бијељина)
 • Перо Мишељић, члан (ПФС Требиње)

Комисија за медије ФС РС

 • Зоран Вајкић, предсједник (ПФС Градишка)
 • Славко Басара, члан (ПФС Приједор)
 • Андреј Кнежевић, члан (ПФС Бања Лука)
 • Слађан Јеремић, члан (ПФС Добој)
 • Марко Тешановић, члан ( ПФС И.Сарајево)
 1. Одлука ступа на снагу даном доношења, те ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о именовању Комисија ИО ФС РС за мандатни период 2012. – 2016. године од 23.01.2013. године., као и Одлукe о измјенама и допунама ове Одлуке.

Предсједник ФС РС

Миле Ковачевић

Иди назад