Организациона структура ФС РС

У 2014. години, усвојена је нова организациона структура административног секретаријата Фудбалског савеза Републике Српске (АС ФС РС), као што је приказано на следећој слици:

АС ФС РС

Службе ФС РС

ПРЕДСЈЕДНИК

Миле Ковачевић,

тел. 051/814-808, email: predsjednik@fsrs.org

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ

Душан Марковић, Милорад О. Лале

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР (вршилац дужности)

Горан Ћејић,

тел. 051/230-440, email: gcejic@fsrs.org

РУКОВОДИЛАЦ - ДИРЕКТОР УПРАВЉАЊА СЕКТОРИМА

Горан Ћејић,

тел. 051/217-266, email: gcejic@fsrs.org

СЕКТОР ТАКМИЧЕЊА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ

Дејан Тодорић,

тел. 051/230-430, email: dtodoric@fsrs.org

Зоран Вујат,

тел. 051/230-431, email: zvujat@fsrs.org

СЕКТОР ЗА СУДИЈСКА ПИТАЊА

Недељко Шолак,

тел. 051/218-503, email: nsolak@fsrs.org

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Мира Поповић,

тел. 051/217-271, email: mpopovic@fsrs.org